Informatii utile in constructii


Tamplarie si dulgherie

TÂMPLĂRIE

     La tâmplăria de lemn se va verifica:

 • existenţa şi calitatea tuturor accesoriilor metalice ;
 • verticalitatea tocurilor şi a căptuşelilor ; nu se admit abateri mai mari de l mm/m ;
 • între foaia de uşă si pardoseală să fie un spaţiu constant (3...8 mm) ;
 • încastrarea tocului să fie făcută in zidărie prin ghermele, pene, cuie, şuruburi sau praznuri, astfel ca tocul să nu aibă joc;
 • glafurile interioare vor fi montate cu o pantă către interior de 1% şi la aceeaşi înălţime faţă de pardoseala camerei ;
 • existenţa pieselor auxiliare (lăcrimare, păzii de tablă) la ferestre — pentru îndepărtarea apelor de ploaie — este obligatorie ;
 • accesoriile metalice să fie bine montate şi să funcţioneze perfect ;
 • balamalele, cremoanele, drucărele să fie montate la înălţime constantă (pentru fiecare în parte) de la pardoseală ;

     La tâmplăria metalică se va verifica :

 • corespondenţa dintre proiect, detalii şi tâmplăria ce se pune în operă ;
 • asamblarea elementelor componente, conform indicaţiilor din proiect (sudură, nituire);
 • prinderea tâmplâriei de zidărie sau stâlpii de beton, prin sudarea ei de praznuri sau plăci metalice (conform numărului şi amplasării lor dată în proiect);
 • nu se admit nituri lipsă sau nestrânse, cordoane de sudură neuniforme, cu scurgeri de material sau cu găuri produse prin arderea pieselor, suduri nepolizate ;
 • grunduirea cu minium de plumb să fie realizata uniform pe toate feţele, inclusiv la cordoanele de sudură ;
 • modul cum s-a realizat montarea garniturilor de cauciuc.

     La tâmplăria din PVC se va verifica :

La livrare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • fereastra să se încadreze în tipodimensiunea prevăzută în proiect;
 • existenţa armăturii metalice în profilele principale de toc şi cercevea ;
 • existenţa şi fixarea corectă a balamalelor, a cremoanelor;
 • existenţa profilelor de etanşare atât pe conturul tocului cât şi pe conturul cercevelei;
 • montarea corectă a geamului termopan cu ajutorul baghetelor de PVC şi cu garnituri de etanşare ;

În timpul montării :

 • se va verifica dacă praznurile au fost prinse în dibluri şi dacă fereastra este centrată în golul rezervat şi se deplasează uşor atât orizontal cât şi vertical.

După montare :

 • verticalitatea şi planeitatea tocului ferestrei sau uşii şi aşezarea la acelaşi nivel cu alte tocuri de aceeaşi înălţime ;
 • funcţionarea corectă la închiderea şi deschiderea uşilor şi ferestrelor precum şi o etanşeitate bună la închidere ;
 • etanşarea corectă a rostului dintre tâmplărie şi zid.

 

 

DULGHERIE

     La şarpante se va verifica :

 • corespondenţa tipului de şarpantă cu aceea din proiect;
 • dimensiunile elementelor şarpantei, distanţa între ferme, materiale folosite, poziţia, alcătuirea şi dimensiunile îmbinărilor, inclusiv a accesoriilor ;
 • încadrarea pantelor realizate în limitele admise de standarde pentru învelitoarea respectivă ;
 •  şuruburile, cuiele, scoabele să fie bine strânse, bătute şi distribuite conform indicaţiilor din detaliile respective ;
 • rezemarea şi fixarea panelor de ferme şi înădirea căpriorilor să fie realizate conform detaliilor din proiect;
 • distanţa dintre elementele şarpantei şi coşurile de fum să nu fie mai mică decât cea din proiect;
 • modul de rezemare şi ancorare contra vântului, a şarpantei pe elementele de rezistenţă ale clădirii (existenţa unui material de izolaţie hidrofugă între şarpantă şi pereţii de rezemare, iar tălpile şi cosoroabele să fie prinse în planşee sau de centură prin buloane de ancorare la distanţe de circa 3 m) ;
 • executarea ignifugării şarpantelor.

     La streşini şi lucarne se va verifica :

 • corespondenţa lucrărilor executate cu detaliile date în proiect sau in cataloagele elementelor tip menţionate în proiect ;
 • feţele vizibile ale scândurilor să fie bine fălţuite şi geluite.